Termeni si conditii

Termenii si conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor de servicii de catre Maria Nautic S.R.L, prin intermediul site-ului www.skipperacademy.ro catre Cumparator si pot fi modificate oricand de catre Maria Nautic S.R.L fara notificare prealabila.

1. Definitii

Utilizator: orice persoana fizica care acceseaza site-ului www.skipperacademy.ro
Cumparator – persoana fizica ce emite o Comanda.
Vanzator – Maria Nautic S.R.L, cu marca comerciala Skipper Academy, avand sediul social in Otopeni, str. Tudor Vladimirescu 67, Camera1, Jud. Ilfov, Romania, CUI 38454993, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J23/5581/2017.
Servicii – serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.
Comanda – solicitarea de inscriere la curs transmisa prin formularul “Inscriere”, prin care Cumparatorul contracteaza Serviciile iar Vanzatorul este de acord sa presteze Serviciile in favoarea Cumparatorului.
Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de Proprietate Intelectuala – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Site – domeniul https://www.skipperacademy.ro/ si subdomeniile acestuia.

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul https://www.skipperacademy.ro/, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente:
– Comanda (impreuna cu mentiunile clare a datelor de identificare si serviciilor solicitate). Vanzatorul nu isi asuma raspundearea daca datele furnizate nu sunt corecte (date de identificare gresite sau incomplete) in masura in care acestea afecteaza inscrierea la Autoritatea Navara Romana.
– Termeni si conditii
– Confirmarea comenzii. Daca Vanzatorul confirma Comanda, acest lucru implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

3. Facturare si plati

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata vor fi comunicate de catre Vanzator. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Serviciile comandate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Comanda.
Cumparatorul va efectua plata prin ordin de plata in contul Vanzatorului mentionat in factura.
In cazul neachitarii la timp a pretului aferent Serviciilor de catre Cumparator, Vanzatorul este absolvit de obligatia acordarii Serviciilor si a diplomei catre Cumparator.
In cazul renuntarii la Servicii dupa efectuarea platii, Cumparatorul poate solicita restituirea sumelor achitate numai cu conditia notificarii prealabile a Vanzatorului cu cel putin 3 zile inainte de data cursului.

4. Prestarea Serviciilor

Serviciile contractate (cursuri de navigatie, etc) vor fi livrate/prestate la data si ora stabilita de catre Vanzator si comunicate in prealabil Cumparatorului. Partile pot agrea reprogramarea Serviciilor achitate in situatia in care Cumparatorul nu se poate prezenta la curs.
Vanzatorul va restitui suma incasata cu titlu de pret in cazul in care, din motive imputabile acestuia, Serviciile nu pot fi prestate la data agreata si partile nu au convenit inscrierea Cumparatorului in cadrul altei sesiuni.
Vanzatorul va restitui suma incasata cu titlu de pret in baza cererii scrise si motivate din partea Cumparatorului, cu conditia ca aceasta sa fie adusa la cunostinta Vanzatorului inainte de emiterea dipolmei de absolvire a cursului (inainte de sustinerea examenului practic in prezenta reprezentantului ANR).
Vanzatorul va asigura spatiul de desfasurare a cursului, sala training si logistica necesara (videoproiector, flipchart, ambarcatiuni, etc.), atat pentru partea teoretica cat si pentru partea practica.

5. Obligatiile partilor

A. Vanzatorul se obliga:

Sa asigure pregatirea teoretica si practica, prin traineri experimentati si cu baza materiala corespunzatoare;
Sa asigure echipamentul de protectie necesar desfasurarii in siguranta a cursului.

B. Cumparatorul se obliga:

Sa achite pretul Serviciilor anticipat si integral.
Sa respecte integral programul de pregatire teoretica si practica.
Sa se prezinte la cursuri in stare psiho-fizica buna. Sa nu se prezinte sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afecteaza calitatile psihomotorii;
Sa aiba o atitudine si un comportament corespunzator in raport cu instructorii si personalul Vanzatorului.
Sa-si insuseasca si respecte regulamentul de curs, instructiunile SSM si PSI de la locul de desfasurare a cursului.
Sa respecte indicatiile si instructiunile primite in timpul activitatilor practice. Este raspunzator pentru siguranta proprie si actiunile intreprinse la bordul ambarcatiunilor care pot duce la vatamari corporale. Vanzatorul nu este tinut responsabil pentru nerespectarea de catre Cumparator a masurilor de protectie si a indicatiilor ofereite in timpul activitatilor practice.

6. Dreptul de proprietate intelectuala si industriala

Utilizatorul/Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice nici una dintre informarile primite de la Vanzator.

Toate desenele, elementele de grafica si design care apar pe site, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Maria Nautic S.R.L si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de continut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafica si design care apar pe site, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a Maria Nautic S.R.L, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect prin licente de utilizare si/sau publicare.

Utilizatorului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui element continut de mai sus in orice alt context decat cel original intentionat de Maria Nautic S.R.L, includerea oricarui element de continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Maria Nautic S.R.L asupra elementelor de continut precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea elementelor de continut, decat cu acordul scris expres al Maria Nautic S.R.L.

7. Drepturile asupra continutului site-ului

Intreg continutul site-ului si elementele de grafica, inclusiv dar fara a se limita la acestea, respectiv tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare – cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) apartin Maria Nautic S.R.L.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Maria Nautic S.R.L. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informatiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume site – link catre continutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile catre site-ul https://www.skipperacademy.ro/, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informatii furnizate prin amabilitatea Maria Nautic S.R.L – link catre continutul site-ului).

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu site-ul https://www.skipperacademy.ro/.

Maria Nautic S.R.L isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa mail contact@skipperacademy.ro.

Orice persoana care transmite sau publica in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Maria Nautic S.R.L, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Maria Nautic S.R.L poate derula in orice moment campanii publicitare si/sau promotii in orice sectiune din site, fara ca aceasta operatiune sa necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile si dimensiunea campaniilor publicitare si promotiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului si pot fi schimbate oricand fara a necesita anuntarea prealabila.

Maria Nautic S.R.L nu isi asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promotiile organizate, altele decat cele organizate strict pe site.

8. Limitarea raspunderii administratorului site-ului

Maria Nautic S.R.L nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul site-ului, respectiv pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Maria Nautic S.R.L va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si maniera profesionista in care vor fi furnizate informatiile pe site, pentru a dobandi si mentine increderea Utilizatorilor in site. In acest sens, Maria Nautic S.R.L va incerca sa corecteze in cel mai scurt timp posibil erorile si omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii pentru continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi tinut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti/secvente/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului site-ului.

Informatiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna-credinta, din surse apreciate ca fiind de incredere. In cazul in care vreunul din articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta legii dreptului de autor, rugam Utilizatorii sa ne contacteze la adresa de e-mail contact@skipperacademy.ro, pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodata, Utilizatorii trebuie sa aiba in vedere faptul ca informatia prezentata poate include eventuale informatii inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta in cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii/Cumparatorii inteleg si accepta faptul ca Maria Nautic S.R.L nu garanteaza:
– ca informatiile continute pe site sunt pe deplin complete;
– ca informatiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte si nu isi asuma raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;
– ca informatiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerintele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii isi asuma intreaga responsabilitate;
– pentru rezultatele obtinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informatiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informatiilor si a serviciilor facandu-se de catre Utilizatori pe propria raspundere;
– ca serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor functiona constant, neintrerupt, fara erori – fata de acest aspect, Maria Nautic S.R.L nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor de pe site catre alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

Maria Nautic S.R.L, nu ofera nicio garantie, nici in mod expres si nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv, dar fara limitare la functionarea site-ului https://www.skipperacademy.ro/, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site, precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si aplicarea informatiilor se face pe propriul lor risc.

9. Forta Majora

Pentru cazuri de forta majora, Maria Nautic S.R.L si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de orice raspundere.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure Maria Nautic S.R.L si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

10. Abonarea Utilizatorilor la newsletter

Utilizatorii site-ului/Cumparatorii au posibilitatea de a primi newslettere prin posta electronica, putand opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vanzatorul, in calitate de operator de date, prelucreaza datele dvs cu caracter personal in baza Regulamentului (UE) 2017/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date.

Vanzatorul se obliga sa respecte principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și legalitatea prelucrarii.

Vanzatorul se angajeaza sa protejeze viata privata a persoanelor si intelege ca trebuie sa protejeze confidentialitatea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/679.

Vanzatorul a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal si pentru a impiedica prelucrarea sau divulgarea neautorizata sau ilegala a datelor cu caracter personal precum si impotriva pierderii, distrugerii sau modificarii accidentale sau ilegale a acestora.
Pentru informatii cu privire la datele colectate, scopurile, temeiurile legale, dstinatarii, perioada de stocare si drepturile persoanelor vizate, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate publicata pe site-ul skipperacademy.ro.

12. Legea aplicabila

Prezentul contract este supus legii Romane. Eventualele litigii aparute intre Maria Nautic S.R.L si Utilizatori/Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti Romane competente.

13. Modificarea termenilor si conditiilor

Maria Nautic S.R.L are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile cuprinse in Termeni si conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricarei facilitati oferite de site, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea site-ului si/sau utilizarea in orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.