Instructorii au fost super receptivi la nevoile cursanților și au dat dovadă de profesionalism.