Când pot da examen?

Sesiuni Examinare ANR

Unde pot da examen?

Căpităniile Autorității Navale

Dosarul de înscriere

Iată toate actele de care vei avea nevoie

  1. FIȘA ÎNSCRIERE EXAMEN ANR completată de tine;
  2. ACT DE IDENTITATE, original și copie;
  3. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ, cu mențiunea  “Apt conducere ambarcatiune cu motor”  sau similar (de la medicul de familie);
  4. AVIZ PSIHOLOGIC pentru Examen Autoritatea Navală Romană;
  5. ULTIMA DIPLOMA DE STUDII, original și copie;
  6. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSURILOR DE PREGĂTIRE, original si copie – diploma Skipper Academy;
  7. CERTIFICAT DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT, unde este cazul, dacă aveți deja o categorie;
  8. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE PARTICIPARE LA SESIUNEA DE EVALUARE conform normelor legale (se notează pe fişa de înscriere numărul şi data chitanţei);
  9. 2 POZE tip Pașaport;
  10. Doar in cazul schimbării numelui, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, original și copie.

Bine de știut

Tot ce trebuie să știi despre examenul ANR

Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor.

Este singura instituție de la noi țara care poate elibera permisul de ambarcațiune de agrement.

Ca o paralelă – Autoritatea Navală este Poliția Rutieră a căilor navigabile.

Aici vei găsi mai multe detalii.

După absolvirea școlii te poți înscrie la proba teoretică

Aceasta constă în 26 de întrebări grilă cu un singur răspuns corect. Pentru a promova va trebui să răspunzi corect la 22 dintre ele – exact ca la școala de șoferi. Ai dreptul la o singură încercare, dacă nu promovezi va trebui să te înscrii încă o dată iar taxa de examinare se pierde. Căpităniile Autorității organizează regulat sesiuni de examinare de 2 sau 3 ori pe lună.

Examenul teoretic se susține separat pentru fiecare categorie în parte, așadar 26 de întrebări pentru clasa D, 26 pentru clasa C.

În acest caz va trebui să susții doar un examen de diferență de 10 întrebări din materia COLREG.

Pentru a promova va fi necesar să răspunzi corect la 8 întrebări.

În acest caz va trebui să susții doar un examen de diferență de 10 întrebări din materia RND – Regulamentul de Navigație pe Dunăre.

Pentru a promova va fi necesar să răspunzi corect la 8 întrebări.

Taxa de examinare este stabilită de Autoritatea Navală Română.

În momentul de față aceasta este aproximativ 100 € / categorie. Taxa se aplică pentru fiecare categorie în parte.

În cea mai mare parte, da.

Baza de date de întrebări este preluată direct pe site-ul oficial al ANR.

Autoritatea Navală poate introduce întrebări suplimentare însă acestea sunt foarte similare celor existente.

Cu ajutorul materialelelor de la curs și trecând prin toate întrebările vei promova cu siguranță!

Pentru orice întrebare suntem aici!

Scrie-ne sau dă-ne un telefon